Ångerrätt och reklamation
Sedvanliga regler om ångerrätt gäller. När du beställer en produkt som är skräddarsydd efter dina önskemål, till exempel vad gäller budskap, material, färger, med mera, blir köpet helt bindande. Regeln om ångerrätt i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller då inte.
 Ångerrätten gäller ej för rea och nedsatta varor.
Personuppgifter
Då du beställer från Lovely design sparas dina personuppgifter i ett kundregister. Dessa kan komma att användas till nyhetsbrev och uppföljning av material.