Mala halsband hjärta

399 kr

Följsamt mala halsband med lavapärlor och  amazonite pärlor. Lavahjärta längst ned. Droppa på eterisk olja på lavapärlorna inför tex meditation.

Längd ca 51 cm.Inom
 yoga och meditation hör man ibland talas om malas och titt som tätt
 ser man dessa fina halsband. Men vad är en mala egentligen? Och vad
 har den för funktion? Här ger vi dig svaren.


Vad
 är det som är svårt med meditation? Många skulle nog säga: att
 hålla fokus. Vi bor i en värld som ständigt ger oss sinnesintryck
 och har en hjärna
 som konstant ger oss
 förklaringar till dessa. Vi sitter mitt i ett vattenfall av tankar
 som aldrig vill ta slut. Inte undra på att det är svårt att
 "stänga av". Men vi kan lära oss att se tankarna och
 intrycken flyta förbi, att inte fastna vid dem eller reagera på
 dem. Genom meditationen försöker vi stilla sinnet och komma bakom
 tankarna.


Det
 finns många olika meditationstekniker, som att enbart fokusera på
 andningen, på olika förnimmelser i kroppen eller ett mantra.
 Dessutom kan du ta hjälp av malas: ett radband av 108 pärlor som
 traditionellt använts vid meditation i årtusenden.

Talet
 108 anses vara heligt då den mänskliga kroppen, enligt uråldriga
 skrifter, består av 72 000 energibanor, även kallade “nadier”.
 Av dessa 72 000 är 108 större nadier som alla möts strax under
 hjärtat i “hrit-padma”-chakrat. 

Fokus
 genom andning och känsel


Om
 man upprepar ett mantra 108 gånger under en meditation berör man
 energimässigt alla de 108 viktiga nadierna. Då det kan vara svårt
 att hålla koll på räkningen används malas som hjälpmedel.
 Samtidigt som du upprepar ett mantra tar du en pärla i taget mellan
 fingrarna tills du upprepat mantrat 108 gånger och gått igenom
 samtliga pärlor. Håll gärna ditt mala i höger hand nära hjärtat
 och använd långfingret och tummen. Pekfingret står för egot
 vilket vi helst vill undvika. Att ta hjälp av malas ger dig
 ytterligare en fokuspunkt vid meditation, nämligen känsel, vilket
 kan göra det lättare att stilla sinnet. 

Ett
 mala består oftast av 108 mindre pärlor samt en extra, större
 pärla som markerar början och slutet på malat. Denna ska
 representera din egen inre vägledare. För allt som oftast har du
 faktiskt svaren på de viktiga frågorna inom dig redan!